Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Konferencja „Odpowiedzialny lider w trosce o czyste powietrze”


 

                        

 

 

14 czerwca 2023r., godzina 10:00-13:00

Dolnośląskie Centrum Filmowe (DCF)

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 64a, Wrocław

 


 

 

Program

Kontakt

 

(pon-pt w godz. 7:30-15:30)

tel. 453 024 110

Piotr Piss

piotr.piss@dolnyslask.pl

Departament Marszałka

Formularz rejestracyjny
(To pytanie jest wymagane)
Imię:
(To pytanie jest wymagane)
Nazwisko:
Funkcja:
Pełniona funkcja w organizacji
Instytucja:
Miejscowość:
Numer telefonu:
Wprowadź nr telefonu w formacie 48555666777
Adres e-mail:

Klauzula RODO:

Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 1) Administratorem Pani/Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław. 2) Inspektor Danych Osobowych, e-mail: inspektor@umwd.pl). 3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu w celu zgłoszenia Pani/Pana  udziału w konferencji "Odpowiedzialny lider w trosce o czyste powietrze" na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgody). 4) Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania konferencji "Odpowiedzialny lider w trosce o czyste powietrze" , a następnie zostaną usunięte. 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie odmowa uczestnictwa w konferencji "Odpowiedzialny lider w trosce o czyste powietrze"

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym: imię i nazwisko, miejscowość, adres e-mail, numer telefonu, funkcję przez administratora danych, którym jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w celu zgłoszenia mojego udziału w konferencji  „Odpowiedzialny lider w trosce o czyste powietrze". Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o możliwości cofnięcia zgody moich danych osobowych w dowolnym momencie.