Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta Badania Satysfakcji Klientki/Klienta

Szanowni Państwo,
W związku z ciągłym doskonaleniem jakości realizowanych usług, zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety badania satysfakcji klientki/klienta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Badanie to pozwoli nam dowiedzieć się, jak oceniają Państwo pracę Urzędu i wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przyczyni się do jej usprawnienia.

Wyniki ankiety zostaną ujęte w zbiorczych zestawieniach.

 

Z poważaniem

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Ankieta badania satysfakcji Klientki/Klienta
(To pytanie jest wymagane)
Oceniania komórka organizacyjna:
(To pytanie jest wymagane)
W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolona/y z poniższych czynników obsługi w Urzędzie?
Uprzejmość, kulutra osobista pracownic/pracowników
Zaangażowanie pracowników i gotowość do pomocy
Sprawność i szybkość obsługi
Wiedza i kompetencja pracownic/pracowników
Zachowanie bezstronności przez pracownicę/pracownika przy załatwianiu sprawy
Przejrzystość uzyskanych informacji
Dostępność porzebnych informacji na stronie internetowej
Łatwość poruszania się po urzędzie (tablice informacyjne)
  1. Bardzo niezadowolona/y
  2. Raczej niezadowolona/y
  3. Obojętnie
  4. Raczej zadowolona/y
  5. Bardzo zadowolona/y

 

(To pytanie jest wymagane)
Jakie znaczenie maja dla Pani/Pana poniższe czynniki podczas załatwiania spraw w Urzędzie?
Uprzejmość, kultura osobista pracownic/pracowników
Zaangażowanie pracownic/pracowników i gotowość do pomocy
Sprawność i szybkość obsługi
Wiedza i komptencja pracownic/pracowników
Zachowanie bezstronności przez pracownicę/pracownika przy załatwianiu sprawy
Przejrzystość uzyskanych informacji
Dostępność potrzebnych informacji na stronie internetowej
Łatwość poruszania się po urzędzie (tablice informacyjne)
  1. Bardzo małe
  2. Małe
  3. Obojętne
  4. Raczej duże
  5. Bardzo duże
Czy jest coś co ocenia Pani/Pan szczególnie pozytywnie w naszym Urzędzie? Czy powinniśmy coś zmienić?