Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Szkolenie dla Wnioskodawców Programu Interreg Czechy – Polska

Wałbrzych, 6 kwietnia 2023 r.

 

Priorytet 2. Turystyka

Cel nr. 2.1 - Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(To pytanie jest wymagane)
Imię i nazwisko
(To pytanie jest wymagane)
Stanowisko
(To pytanie jest wymagane)
Instytucja
(To pytanie jest wymagane)
Adres instytucji
(To pytanie jest wymagane)
E-mail
(To pytanie jest wymagane)
Telefon kontaktowy
wprowadź nr telefonu w formacie 48555666777
(To pytanie jest wymagane)
Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną:
(To pytanie jest wymagane)

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć z moim wizerunkiem na potrzeby działań informacyjno - promocyjnych Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz Programu Interreg Czechy – Polska 2021 - 2027.

Interreg Czechy - Polska