Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta PROW 2014-2020

Ankieta oceny strony PROW 2014-2020.
Zapraszamy do wypełnienia ankiety.
Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.

Ocena strony
(To pytanie jest wymagane)
Proszę ocenić zawartość merytoryczną strony
(5) Bardzo wysoko
(4) Wysoko
(3) Na poziomie oczekiwań
(2 ) Nisko
(1) Bardzo nisko
(To pytanie jest wymagane)
Czy udało się Panu/Pani odnaleźć informacje, których Pan/Pani szukał (-a)?
(5) Bardzo wysoko
(4) Wysoko
(3) Na poziomie oczekiwań
(2) Nisko
(1) Bardzo nisko
(To pytanie jest wymagane)
Proszę ocenić łatwość poruszania się po stronie www
(5) Bardzo wysoko
(4) Wysoko
(3) Na poziomie oczekiwań
(2) Nisko
(1) Bardzo nisko